BIP PCPR

www.efs.gov.pl

Najnowsza galeria

Powitanie

Projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu pt. ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

DRUGIE OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SEKRETARZA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŻAGANIU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.

I. Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:
 1. ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

05 grudnia 2013r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SEKRETARZA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŻAGANIU - WYNIKI

Wynik ogłoszenia:
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wyłoniony kandydat.
Złożono 6 ofert pracy, jednak ze względu na niespełnianie przez kandydatów warunków formalnych określonych w ogłoszeniu nie wyłoniono kandydata.

28 listopada 2013

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SEKRETARZA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŻAGANIU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.

I.    Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:
 1. ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. staż pracy minimum 2 lata.

Czytaj więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy w Żaganiu

29 października 2013r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻAGANIU OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU. ZAPRASZA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.


Projekt: ,,Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”
Projektodawca: Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach
Partnerzy:
 1. MM Global Consulting sp. z o.o.
 2. Stowarzyszenie PEGAZ
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
Realizacją projekt innowacyjny dotyczący współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz pomocy i integracji społecznej Osób Niepełnosprawnych.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻAGANIU OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU. ZAPRASZA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.
Cel projektu: dopasowanie ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie żagańskim do ich potrzeb w okresie do 28.02.2015 r. poprzez stworzenie nowych i udoskonalenie istniejących metod i narzędzi.
Uczestnikami projektu mogą być osoby:
 1. Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 2. Zamieszkałe na terenie powiatu żagańskiego
 3. W wieku aktywności zawodowej
 4. Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.
Działania nieodpłatne skierowane do uczestników projektu (wg indywidualnych potrzeb):
 • Wsparcie osobistego coacha
 • Udzielenie informacji o możliwości wsparcia przez PCPR, PUP, OPS
 • Indywidualne spotkanie z psychologiem
 • Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
 • Sporządzenie Portfolio
 • Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Skierowanie do Międzysektorowej Grupy Wsparcia
 • Udział w kursach/ szkoleniach zawodowych, w tym z zakresu zakładania działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej
 • Udział w wizytach studyjnych u pracodawców
 • Udział w  stażach zawodowych
 • Kierowanie do zatrudnienia
Rekrutacja prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, ul. Śląska 1, Tel. 68/ 477 77 71 – Pani Justyna Hojna lub 68/ 477 77 96 – Pani Anna Kulczyńska
Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie kompletu formularzy w siedzibie PCPR w Żaganiu do dnia 30 listopada 2013 r.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie www.sciezkaon.pl, www.aktywna-integracja.hostit.pl, w siedzibie PCPR lub pod numerami telefonu j/w.

Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 ,,Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 listopada 2013r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE PN. ,,KOMFORT DIALOGU”

Stowarzyszenie Mediatorów BATNA w Zielonej Górze w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ogłasza NABÓR NA SZKOLENIE PN. ,,KOMFORT DIALOGU” skierowane do przedstawicieli służb społecznych, pedagogów, kuratorów sądowych i członków organizacji pozarządowych ukierunkowanych na pracę z rodziną.Tematyka szkolenia (m.in.):
 • podstawy psychologii konfliktu
 • konflikt jako stały element życia rodzinnego i społecznego
 • pozytywne i negatywne konsekwencje konfliktów
 • komunikacja interpersonalna
 • przegląd technik komunikacyjnych w sytuacji konfliktu
 • asertywność
 • mediacja, a inne sposoby rozwiązywania konfliktów
Formy pracy: wykłady, w połączeniu z warsztatami, praca w grupach, symulacje.
Czas trwania szkolenia: 16 godzin (dwa dni po 8-godzin) x 2 grupy.
Grupy uczestników: 2 grupy po 15 osób.
Miejsce szkolenia: sala narad w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, ul. Śląska 1.
Terminy szkolenia: 29-30.10.2013 i 9-10.11.2013 r.
Trenerzy: czynni mediatorzy z doświadczeniem w pracy z rodziną.

Trener – Andrzej Draszawka
 • psychoterapeuta, trener, mediator. Ukończył Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu. Szkolił się z zakresu mediacji rodzinnych i gospodarczych. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży, dorosłych i par oraz, grupy dla osób mających problem z wyrażaniem emocji i sprawców przemocy, szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji psychospołecznych oraz mediacje rodzinne, cywilne i gospodarcze.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE!
W ramach szkolenia organizator zapewnia catering oraz zestawy szkoleniowe.

Zgłoszenia (na formularzu zgłoszeniowym) przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, ul. Śląska 1, Tel. 68/ 477 77 71, e-mail: pcprzagan@o2.pl

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2013 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


03 pażdziernik 2013

MEDIACJE W POWIECIE ŻAGAŃSKIM

Informujemy, że Stowarzyszenie Mediatorów „BATNA” w Zielonej Górze, w związku z przyznanym  przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich od 1 maja 2013 roku realizuje projekt pn. DIALOG - RODZI(NA) - POROZUMIENIE.
W ramach projektu pn. DIALOG - RODZI(NA) - POROZUMIENIE od maja do grudnia 2013 roku można bezpłatnie korzystać z mediacji, konsultacji, terapii indywidualnej i małżeńskiej oraz szkoleń z mediacji  dla kadry.

13 czerwca 2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY PCPR.8001.ZP.1.2013

Wygenerowano w sekund: 0.01
173,030 Unikalnych wizyt