BIP PCPR

www.efs.gov.pl

Najnowsza galeria

Artykuły: PCPR w Żaganiu

PCPR w Żaganiu
Dane jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Śląska 1
68-100 Żagań

Tel. (068) 477 77 71-78
(068) 477 77 95-97
Fax: (068) 477 77 74

e-mail: pcprzagan@o2.pl

I. Dział opieki nad dzieckiem i rodziną
(068) 477 77 72 – opieka nad rodzinami zastępczymi oraz wychowankami pełnoletnimi z rodzin zastępczych
(068) 477 77 73 – współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz kierowanie do nich i usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki
(068) 477 77 75 – współpraca z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w placówkach i rodzinach zastępczych
(068) 477 77 77 – opieka nad rodzinami zastępczymi /kierownik działu/

II. Dział finansowo-organizacyjny
(068) 477 77 71 – sekretariat i kadry
(068) 477 77 74 - fax
(068) 477 77 76 – księgowość
(068) 477 77 96 - Dyrektor
(068) 477 77 97 – Główna Księgowa

III. Dział rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
(068) 477 77 78 – dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, prowadzenie nadzoru nad warsztatami terapii zajęciowej, prowadzenie programów celowych PFRON
(068) 477 77 95 – dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; dofinansowanie do sportu, turystyki, imprez integracyjnych; dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

IV. Dział interwencji kryzysowej, doradztwa metodycznego….
(068) 477 77 75 - pomoc osobom w kryzysie i trudnych sytuacjach życiowych; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

V. Dział- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
(068) 377 24 30

Wygenerowano w sekund: 0.07
171,870 Unikalnych wizyt